Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

ข้าวดอยซ้อมมือ  1 kg.
฿ 60.00
ค่าจัดส่ง ฿ 65.00/ชิ้น
ช้าวหอมมะลิแดง ทุ่งสัมฤทธิ์ 1 kg
฿ 80.00
ค่าจัดส่ง ฿ 45.00/ชิ้น
ข้าวหอมมะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์ 1 Kg.
฿ 50.00
ค่าจัดส่ง ฿ 65.00/ชิ้น
ข้าวกล้องหอมนิล
฿ 65.00
ค่าจัดส่ง ฿ 30.00/ชิ้น
ข้าวก่ำล้านนา ไร่กันตพัฒน์ 1 kg
฿ 65.00
ค่าจัดส่ง ฿ 30.00/ชิ้น
ข้าวฮางหอมสกลทวาปี
฿ 70.00
ค่าจัดส่ง ฿ 50.00
ข้าวฮางเหนียวพันธ์ กข.6
฿ 70.00
ค่าจัดส่ง ฿ 50.00
ข้าวฮางบด
฿ 250.00
ค่าจัดส่ง ฿ 30.00/ชิ้น