Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

Farmstory

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ไร่กันตพัตน์ 1 กิโลกรัม

฿ 65.00 ราคาปัจจุบัน

ค่าจัดส่ง ฿ 30.00/ชิ้น
เรื่องราวของ Farmstory

Farmstory รวบรวมสินค้าต่างๆ จากเกษตรกรคุณภาพภายในประเทศเพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม โดยเป็นการฝากลงขายจากเกษตรกรที่ไม่ถนัดใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรไม่โดนกดราคาจากราคาสินค้า เราสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และ ผู้ผลิต

ข้อมูลสินค้า

รีวิวจากลูกค้า
ผู้รีวิว

เมื่อวันที่่

สินค้านี้ยังไม่มีรีวิว