Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ

คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คงเคยได้ยินกันมาพอสมควร เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบแนวคิดให้กับเกษตรกรในการใช้พื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า มีอาหารเอาไว้ทานเองในครัวเรือนและนำไปขาย พื้นที่การเพาะปลูกจึงแบ่งเป็นอัตราส่วน 30:30:30:10 นี่คือแนวทางดี ๆ ในการช่วยเหลือเกษตรไทย นอกจากมีพืชและสัตว์เอาไว้ทานแล้วยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9

อย่างที่กล่าวไปว่าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่คือการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกออกเป็น 30:30:30:10 ซึ่งแยกออกได้ดังนี้
- 30% สำหรับการปลูกข้าวเพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคภายในครอบครัวตลอดทั้งปี
- 30% ในการปลูกพืชแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น ในการนำไปประกอบอาหารทุก ๆ มื้อ
- 30% สำหรับการเป็นแหล่งน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในการดูแลพืชผัก สัตว์เลี้ยง โดยต้องมีการสร้างแหล่งน้ำกักเก็บให้พอเพียงตลอดทั้งปี รวมถึงยังสามารถทำประโยชน์อื่น ๆ จากแหล่งน้ำได้ เช่น การปลูกพืชริมสระ, การเลี้ยงปลา เป็นต้น
- 10% พื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย และพื้นที่อื่น ๆ จำเป็น เช่น โรงเรือน, พื้นที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการทำเกษตร เป็นต้น

เกษตรทฤษฎีใหม่ วิธีช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

ตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่คือวิธีที่จะช่วยให้เกษตรกรของไทยได้มีการใช้งานพื้นที่เพาะปลูกอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ไม่เกี่ยวว่าพื้นที่ต้องเล็กหรือใหญ่เพียงแบ่งสัดส่วนออกอย่างพอเหมาะก็สามารถทำได้ในทุกครัวเรือน แต่สิ่งสำคัญจริง ๆ คือ การเพาะปลูกตามแนวทางนี้จะมีพืชผักต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ หรือถ้าบ้านใกล้เรือนเคียงมีการทำตามแนวทางเดียวกัน มีการปลูกพืชที่ต่างจากบ้านของตนเองก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเงินเช่นกัน ยิ่งถ้าใครมีแนวคิดในการปลูกพืชหลากหลายก็จะช่วยให้มีอาหารไว้ทานมากขึ้นกว่าเดิม บางส่วนที่เหลือจากการทานปกติก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกต่อ

เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้น 2 และ ขั้น 3

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นเริ่มต้นหรือขั้นที่ 1 เมื่อทำจนสำเร็จแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ขั้นที่ 2 และ 3 ได้
- เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 จะเริ่มพัฒนาจากครัวเรือนเฉพาะบุคคลสู่การเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ สำหรับสร้างผลผลิต, ทำการตลาด, สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, มีสวัสดิการ, ส่งเสริมการศึกษา, พัฒนาสังคมและศาสนา
- เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 หากพัฒนาทั้ง 2 ขั้นได้สำเร็จจะมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทยที่ดีกว่าเดิม จากนั้นจะเริ่มต้นเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนจากการปลูกสิ่งดี ๆ ตามแนวทางนี้นั่นเอง

โดย: Farmstory 2020/06/22

บทความที่คุณอาจสนใจ

ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?+'.jpg'
ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?

ปัญหาภัยแล้วในปี 2563 นี้ถือเป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญอย่างมาก เราจึงรวบรวมวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระยะสั้นและยาว

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)+'.jpg'
ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna) หนึ่งในข้าว GI ของไทย

ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์+'.jpg'
ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

รู้หรือไม่ !? ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ให้ผลผลิตและรายได้ที่ต่างกันด้วย

สาคูพัทลุง ตอนที่ 1+'.jpg'
สาคูพัทลุง ตอนที่ 1

สาคูพัทลุงที่เป็นมากกว่าแป้งทำขนม แต่รวมถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สายน้ำ และชีวิตคนพัทลุง