Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?

ปัญหาภัยแล้งนั้นเป็นปัญหาที่ประเทศไทยพบเจอบ่อยหลาย ๆ ครั้ง แต่ในปี 2563 นี้ถือว่าเป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้ สืบเนื่องจากปี 2562 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้น้ำในเขื่อนและแม่น้ำหลายสายแห้งแล้งกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกและการประมงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต ทำให้ประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำและก่อให้เกิดความเสียหายในด้านอื่น ๆ ตามมา

ดังนั้นแล้วการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญอย่างมาก ทางผู้เขียนจึงรวบรวมวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำปรับไปใช้ได้ในระยะสั้นและในระยะยาวมีดังนี้

1. ด้วยวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่

หลาย ๆ คนคงจะคุ้นเคยกับนิยามการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ การแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ยั่งยืน เพราะเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นั้นคือการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่ใน 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นทั้งหมด 4 ส่วนดังรูปที่ 1 ที่โชว์ด้านล่างนี้

เกษตรพอเพียง.jpg

ดังนั้นแล้วการแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับขุดสระไว้เก็บน้ำในหรือเลี้ยงสัตว์น้ำในอัตราส่วนเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด ถือว่าเป็นวิธีการที่เกษตรกรหลายคนนิยมใช้กันเพราะช่วยป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดฤดูการเพาะปลูก แต่ทั้งนี้จะต้องมีแผนการจัดการน้ำให้เพียงพอและต้องประหยัดน้ำไว้ใช้เช่นกัน

2. การเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

พืชหลายชนิดที่สามารถปลูกได้โดยใช้น้ำน้อยก็สามารถเจริญเติบโตได้ เช่น ถั่วฟักยาว ฟักทอง แตงโม ข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดข้าวเหนียว แตงกวาหรือแตงร้าน ซึ่งพืชข้างต้นนี้นอกจากจะใช้น้ำเพาะปลูกน้อยแล้วยังเป็นเป็นพืชที่ทีอายุสั้น ใช้ต้นทุนต่ำและช่วยสร้างรายได้มากถึง 2 – 3 รอบต่อรุ่น

ทั้งนี้หลักของการเพาะปลูกที่สำคัญอีกอย่างคือการเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก การบำรุงหน้าดินเพื่อให้ดินมีความมีคุณภาพซึ่งจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากการใช้ปุ๋ยเคมี ตัวอย่างรูปที่ 2 ตัวอย่างพืชที่เหมาะสำหรับเพาะปลูกในช่วงแล้ง

ปลูกพืชใช้น้ำน้อย.jpg
3. การให้น้ำแบบจุลภาค หรือแบบหยดน้ำ

การให้น้ำพืชผลทางการเกษตรด้วยวิธีแบบหยดน้ำเป็นวิธีการสมัยใหม่และเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนและใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากเป็นพืชที่ทนความแล้งได้ดี วิธีการนี้สามารถควบคุมระบบการให้น้ำได้ ซึ่งจะวางระบบน้ำด้วยการใช้ท่อในการเลี้ยงส่งน้ำและปล่อยน้ำออกทางหัวหยดน้ำ โดยติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืชหรือราก ให้น้ำหยดซึมลงมาที่บริเวณรากของต้นพืชอย่างช้าๆ

วิธีการนี้จะช่วยให้พืชได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมออีกทั้งช่วยให้ดินได้รับความชุ่มชื่นตลอดเวลา ดังนั้นแล้วเมื่อพืชได้รับน้ำอย่างเพียงพอ จะทำให้พืชผลทางการเกษตรเจริญเติบโตได้เต็มที่และส่งผลให้ง่ายในการควบคุมการเกิดวัชพืช

ให้น้ำแบบหยดน้ำ.jpg
4. การใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุด

คือการคำนึงถึงคุณค่าของน้ำให้มากที่สุด เช่นนำน้ำที่ใช้แล้วแบบปนเปื้อนไม่มากมาใช้ซ้ำอีกรอบ อย่างเช่นน้ำจากการซักผ้าหรือล้างจานนำไปรดต้นไม้ต่อได้และใช้น้ำแต่พอประมาณ วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดน้ำได้อีกทาง

รีไซเคิลน้ำ.jpg

สุดท้ายนี้ ถึงแม้ว่าปัญหาภัยแล้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ตามลักษณะตามภูมิศาสตร์ ดังนั้นแล้วการบริการจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกัน อย่างเช่นในภาคใต้ที่มีฤดูฝนเกือบทั้งปี แต่ในทางภาคอีสานกลับพบปัญหาภัยแล้ง การวางแผนการปลูกพืชและการจัดการน้ำจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

โดย: เกษร 2020/06/22

บทความที่คุณอาจสนใจ

เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ+'.jpg'
เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ

คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คงเคยได้ยินกันมาพอสมควร เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบแนวคิดให้กับเกษตรกรในการใช้พื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)+'.jpg'
ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna) หนึ่งในข้าว GI ของไทย

ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์+'.jpg'
ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

รู้หรือไม่ !? ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ให้ผลผลิตและรายได้ที่ต่างกันด้วย

สาคูพัทลุง ตอนที่ 1+'.jpg'
สาคูพัทลุง ตอนที่ 1

สาคูพัทลุงที่เป็นมากกว่าแป้งทำขนม แต่รวมถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สายน้ำ และชีวิตคนพัทลุง