Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

โครงการ ป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ซึ่งเป็น 1 ใน 72 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปภาคอีกสาน ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพดิน แหล่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอันนำไปสู่ปัญหาภัยแล้ง โครงการป่าต้นน้ำถูกจัดตั้งขึ้นที่บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรก โดยมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ความตอนหนึ่งว่า

"เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้"

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

และได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญการอนุรักษ์ป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรอันสำคัญที่ได้ถูกทำลายลงไปอย่างมากและต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากความจน การขาดรายเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จึงมีการตัดไม้เพื่อนำมาขายบ้าง หรือนำไม้เลื่อยมาเผาเป็นถ่านไว้ขายบ้าง ความเห็นแก่ตัวหรือจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยถึงปัญหานี้ เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร์ให้มีอาชีพที่สุตจริตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งจุดประสงค์ของการตั้งโครงการ นี้มีทั้งหมด 5 ประการด้วยการ

  1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์

  2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมเอาไว้ให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ปลูกเสริมขึ้น เพื่อให้มีป่าไม้ช่วยในการควบคุม ความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศ และภัยแล้ง

  3. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น

  4. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไม้ไว้ใช้สอยและเพิ่มพูนรายได้

  5. เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินและบุกรุกกระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่งมีอาชีพแน่นอน เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

ราชินีกับในหลวง.jpg

วิธีการดำเนินงานของพระองค์ คือ ทรงซื้อที่ดินร้างจากชาวบ้านเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการป่ารักน้ำ และได้จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร์ คือการแบ่งที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนตามหลักทฤษฎีใหม่ คือปลูกพืช ผักผลไม้ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ที่ดินทำนา และการปลูกต้นไม้ประเภทตัวเร็วไว้สำหรับใช้สอย ในชั้นแรกพระองค์ทรงว่าจ้างชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้มีรายได้ควบคู่ไปกับการปลูกป่าไม้ หลังจากนั้นจึงลดการช่วยเหลือลงเรื่อย ๆ เมื่อชาวบ้านสามารถหาอาชีพที่มั่นคงทำและเลี้ยงตนได้ ทังนี้ถือเป็นพระมหากรุณาธิกุลอย่างล้นพ้น เพราะนอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีที่อยู่ทำกินแล้ว ยังมีป่าที่สมบูรณ์ มีแหล่งน้ำไว้ใช้สอย และในปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำในพระราชดำริมีทั้งหมด 5 แห่งด้วยกัน

นอกจากนี้ เรายังได้เห็นถึงความรักและความห่วงใยของทั้งสองพระองค์ ผ่านทางโครงการในพระราชดำริอื่น ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านที่ประกอบอาชีพขายผ้าไหม งานศิลปหัตถกรรมอื่น ๆ มูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการหลวงที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเขาและชีวิตของราษฎร์ทุกคน ให้มีอยู่มีกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เรารักและชื่นชมในพระอัจฉริยะภาพ รวมถึงพระอัจฉริยภาพในด้านอื่น ๆ เช่นบทเพลงพระราชนิพนธ์ อย่าง ยิ้มสู้ หรือ ความฝันอันสูงสุด ที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเราทุกคนเมื่อเวลาที่ท้อแท้ และให้เชื่อมั่นในการทำดี ดังท่อนกนึ่งในเพลงความฝันอันสูงสุด “จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” อีกทั้งเรายังได้เห็นถึงความรักและความห่วงใยของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อกัน ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่นเพลง ในดวงใจนิรันดร์ หรือเพลง Still on my mind

พระราชินี.jpg

เมื่อปี 2503 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา มีนักข่าวต่างประเทศกราบบังคมทูลถามว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก ไม่ทรงยิ้มเลย” พระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปทาง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมีพระราชดำรัสว่า “She is my smile.” หรือแปลว่า “ นั่นไง รอยยิ้มของฉัน ”

“Yes she is my smile ……อยากลืม ลืมรัก ลืมมิลง นั่นคงเพราะ..รักนั้นจะอยู่ใน ดวงใจนิรันดร์”

โดย: รักษ์พณา 2020/08/11

บทความที่คุณอาจสนใจ

ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?+'.jpg'
ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?

ปัญหาภัยแล้วในปี 2563 นี้ถือเป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญอย่างมาก เราจึงรวบรวมวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระยะสั้นและยาว

เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ+'.jpg'
เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ

คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คงเคยได้ยินกันมาพอสมควร เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบแนวคิดให้กับเกษตรกรในการใช้พื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)+'.jpg'
ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna) หนึ่งในข้าว GI ของไทย

ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์+'.jpg'
ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

รู้หรือไม่ !? ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ให้ผลผลิตและรายได้ที่ต่างกันด้วย