Marketplace online สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ!

ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 1

ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 3 ปีสร้างรายได้ 30 ปีร่ำรวย มั่นคั่งด้านสินทรัพย์ ยั่งยืนด้านระบบนิเวศ

( ตอนที่ 1 รู้จักชนิดไม้มีค่าและขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ )

ภาครัฐและกรมป่าได้กําหนดให้มีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินที่มีโฉนดหรือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จุดประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ซึ่งสามารถปลูกและตัดขายได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากเดิมคือปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและสามารถนำมาเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้

ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิดที่ปลูกหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรวมถึงไผ่ ซึ่งอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ปลูก ทั้งขายโดยตรงและแปรรูป นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ด้วย การแยกประเภทไม้แยกได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม

ซึ่งแยกตามประเภทการเจริญเติบโตซึ่งวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางและรอบตัดฟันไม้ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ไม้โตไว เป็นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบของเส้นผ่านศูนย์กลางโตไวเฉลี่ย 1.5 - 2 เซนติเมตร/ปี หลังจากนั้นอัตราการหยุดเจริญเติบโตจะหยุดอย่างรวดเร็ว รอบตัดฟันไม้ยู่จึงที่ 5 - 15 ปี เช่น สะเดาเทียม กระถินเทพา กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส เลี่ยน สะเดา ขี้เหล็ก โกงกาง สนทะเล สนประดิพัทธ์ รวมถึงไผ่ ชนิดต่างๆ เป็นต้น ไม้ประเภทนี้เนื้องานจึงเหมาะกับการใช้สร้างบ้านเรือน หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ เครื่องเรือนท้องถิ่น หรือในอุตสาหกรรมเยื่อไม้ ชิ้นไม้สับ ราคาเฉลี่ยที่ 80 - 360 บาท/ต้น ขึ้นอยู่กับอายุของไม้

ไม้เศรษฐกิจโตไว.jpg

กลุ่มที่ 2 ไม้โตปานกลาง เป็นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบของเส้นผ่านศูนย์กลางโตไวเฉลี่ย 0.8 - 1.5 เซนติเมตร/ปี ซึ่งโตช้ากว่ากลุ่มที่ 1 แต่มีระยะการเจริญเติบโตนาน รอบตัดฟันไม้อยู่ที่ 15-20 ปี เช่น สัก ประดู่ ยางนา แดง สะตอ เป็นต้น การใช้งานจึงเหมาะกับการแปรรูปมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ ราคาเฉลี่ย 1,420 - 2,950 บาท/ต้น ขึ้นอยู่กับอายุของไม้

ไม้เศรษฐกิจโตปานกลาง.jpg

กลุ่มที่ 3 ไม้โตช้า เป็นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบของเส้นผ่านศูนย์กลางโตไวเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร/ปี รอบตัดฟันไม้จึงอยู่ที่ 20-30 ปี เช่น ไม้สัก พะยูง ชิงชัง เต็ง รัง มะค่าโมง ตะเคียนทอง เป็นต้น ระยะการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มไม้ที่ต้องใช้เวลาการเจริญเติบโตนาน จึงเป็นไม่ที่นิยมปลูกแต่ได้ราคาสูงสุด เนื้อไม้มีความแข็งแรงกว่า สวยงามและทนทาน จึงเหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูง และเป็นที่ต้องการมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาเฉลี่ย 2,504 - 9,500 บาท/ต้น ขึ้นอยู่กับอายุของไม้

ไม้เศรษฐกิจโตช้า.jpg

ทั้งนี้แล้ว กรมป่าไม้ได้มีโครงการแจกกล้าไม้ฟรี ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานที่รับกล้าไม้ใกล้บ้านและลงทะเบียนต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ได้ที่เว็ปไซท์กรมป่าไม้ขั้นตอนเบื้องต้นประกอบด้วย

  • ศึกษารายละเอียดกล้าไม้ของแต่ละประเภท ประโยชน์การใช้ของเนื้อไม้และรอบตัดฟันไม้
  • ยื่นคำขอและมารับกล้าไม้ด้วยตัวเอง โดยเลือกศูนย์รับกล้าไม้ใกล้บ้าน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รับกล้าไม้ใกล้บ้าน
  • เอกสารที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชนและสำเนาที่ดิน
  • เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อขอรับรองต้นไม้ ตามมาตรา 18 วรรค 2 ในกรณีที่ขอหนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่กรมป่าไม้กำหนด

ทาง Farmstory ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของต้นไม้ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ในอนาคตแต่ในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพพื้นที่ด้วย รวมถึงรูปแบบการปลูกเพื่อให้ได้รายได้ที่เริ่มจากการเป็นรายได้เสริม ไปสู่การลุงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว มั่นคั่งด้านสินทรัพย์ ยั่งยืนด้านระบบนิเวศ ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ในตอนถัดไป

โดย: เกษร 2020/07/04

บทความที่คุณอาจสนใจ

ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?+'.jpg'
ปัญหาภัยแล้งรับมืออย่างไร ?

ปัญหาภัยแล้วในปี 2563 นี้ถือเป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญอย่างมาก เราจึงรวบรวมวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระยะสั้นและยาว

เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ+'.jpg'
เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรไทย ปลูกสิ่งดี ๆ

คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่” คงเคยได้ยินกันมาพอสมควร เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบแนวคิดให้กับเกษตรกรในการใช้พื้นที่เพาะปลูกและทำการเกษตรอย่างคุ้มค่า

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)+'.jpg'
ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna)

ข้าวก่ำล้านนา (Khao Kum Lanna) หนึ่งในข้าว GI ของไทย

ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์+'.jpg'
ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

รู้หรือไม่ !? ความแตกต่างระหว่างการการทำเกษตรเคมี เกษตรแบบธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ให้ผลผลิตและรายได้ที่ต่างกันด้วย